ชุดดับเพลิงครบชุด มาตรฐาน USA / Fire Fighting Clothes

  1. ชุดดับเพลิง Fire Fighting Clothes (Securitex) มาตรฐาน NFPA
  2. ร้องเท้าดับเพลิง
  3. หมวกดับเพลิง
  4. ถุงมือดับเพลิง