ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง Fire Extinguisher Cabinet

  1. ตู้เก็บเครื่องดับเพลิงแบบต่างๆ มีหลายขนาด ทำด้วยเหล็กเครือบสีแดง ประตูกระจกใส่ พร้อมกุญแจล็อก
  2. สายส่งน้ำดับเพลิง FIRE HOSE RACK
  3. ที่ม้วนเก็บสายดับเพลิง HOSE REEL