น้ำยาโฟมดับเพลิง Foam

  1. น้ำยาโฟมดับเพลิง FireAde2000
  2. น้ำยาโฟมดับเพลิง Bio-eX
  3. น้ำยาโฟมดับเพลิง National Foam