หัวฉีดด้ามปืน โปรเทค Nozzle (Protek)

  1. หัวฉีดด้ามปืน โปรเทค รุ่น 366
  2. หัวฉีดด้ามปืน โปรเทค (สำหรับโฟม) รุ่น 236
  3. อุปกรณ์สำหรับโฟม รุ่น 203
  4. ข้อต่อหูเดียวเกลียวนอก Protek รุ่น 622-1
  5. ข้อต่อหูเดียวเกลียวนอก Protek รุ่น 622-2
  6. หัวฉีดด้ามปืน โปรเทค รุ่น 622-3
  7. แท่นฉีดน้ำดับเพลิง Protek รุ่น 636

หัวฉีดแบบต่างๆ