ประวัติบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

อาจารย์ สวัสดิ์ เจริญวรชัย

ก่อตั้งบริษัท

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2548

ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา (CPN)

ที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ศูนย์การค้า จังซีลอน

ที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ศูนย์การค้า มาเก็ตวิลเลจ

ที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ศูนย์การค้า เดอร์มอล

ที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ศูนย์การค้า สยามแม็คโคร

ที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลวชิระ

ที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ศูนย์บรรเทาเฉพาะกิจ

ที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ศูนย์พญาอินทรี

หัวหน้าหน่วยอาสาบรรเทาสาธารณภัย (เหนือ 27-01)

ประสบการณ์

ระงับเหตุสาธารณภัยมา 40 กว่าปี เช่น

เพลิงไหม้ รถบรรทุกแก็ส พลิกคว่ำ เพชรบุรีตัดใหม่ 24 ก.ย.2533

เพลิงไหม้ โรงงานตุ๊กตาเครเดอร์ 10 พ.ค. 2536

เพลิงไหม้ คลังน้ำมันไทยออยล์ 2 ธ.ค.2542

เพลิงไหม้ โรงแรมรอยัลจอมเทียมรีสอร์ท 11 ก.ค. 2540

กู้ภัย คลื่น ซึนามิ ภาคใต้ 26 ธ.ค.2547

กู้ภัย โคลนถล่ม บ้านน้ำก่อ อ.หล่มสัก 10-18 ส.ค. 2544

เพลิงไหม้ เซ็นทรัลเวอร์ 19 พ.ค. 2553

เพลิงไหม้ โรงงานผลิตโฟมทำพลาสติก 5 ก.ค. 2564