เครื่องช่วยหายใจ (SCBA)

  1. (SCBA) Frency (ฝรั่งเศส)
  2. (SCBA) Survival รุ่น Phanter (USA)