เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงแบบหาบหาม Portable Fire Fighting Pump

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง TOHATSU (แบบยกเคลื่อนที่)