เครื่องอัดอากาศ Air Compressor

เครื่องอัดอากาศ BAUER รุ่น JUNIOR II-B 330