บริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดับเพลิงทุกชนิด โทร. 0-2524-2227-9 แฟกซ์. 0-2524-2230

บริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

 

  • - จำหน่ายเครื่องดับเพลิง (มาตรฐาน มอก.332-2537) และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด
    - จำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety) ทุกชนิด
    - รับบรรจุน้ำยาดับเพลิงทุกชนิด
    - บริการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมหนีไฟ(ตามกฎหมาย)
  • - บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง
 
 

FireAde2000ประวัติวิทยากร
ชื่อ - อ.ชัยวัฒน์ ติวาไชยพันธ์ (ประสบการณ์กว่า 32 ปี)
อายุ - 49 ปี
การศึกษา - พาณิชยการสยามปี 2 (ปี 2519)
ประสบการณ์ดับเพลิง

- เป็นอาสาสมัครดับเพลิงตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน

- ฝึกการดับเพลิงจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสวีเดน
- ดูงานด้านดับเพลิงจากประเทศฮ่องกงสิงคโปร์,ไต้หวัน,อังกฤษ,เยอรมัน,ออสเตรเลีย

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บ.ลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
- ที่ปรึกษาป้องกันอัคคีภัยโรงพยาบาลศิริราช
- วิทยากรและครูฝึกหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น40%หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง
  และฝึกซ้อมหนีไฟ (ได้รับรองจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน)
- หัวหน้าหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยห้วยขวาง(เหนือ 27-01)

ประสบการณ์ช่วยเหลืองาน

ด้านดับเพลิงและกู้ภัย

(ครั้งสำคัญ)

- ไฟไหม้รถบรรทุกแก็ส ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อ 24 กันยายน 2533

- ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเดรเกอร์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2536
- ไฟไหม้คลังน้ำมันไทยออยล์
- ไฟไหม้โรงแรมรอยัลจอมเทียนรีสอร์ท
- ไฟไหม้โรงแรมเพรสชิเด้นท์ทาวเวอร์
- กู้ภัยโคลนถล่มที่บ้านน้ำก้อ อ.หล่มสัก
- กู้ภัยคลื่นซินามิ ภาคใต้